Skip to content

Tietoturva Kertomassa

Kertoman puheterapeuteille asiakkaiden tietoturva on ehdottoman tärkeä asia. Kouluttaudumme jatkuvasti tietoturvaan liittyvissä asioissa ja seuraamme aktiivisesti lainsäädäntöä. Käytämme potilaskirjauksissa Diarium-potilastietojärjestelmää. Diarium-järjestelmälle on tehty ulkoinen tietoturva-auditointi, ja se täyttää A-luokan tietojärjestelmän vaatimukset. Diarium on Kanta-sertifioitu järjestelmä eli potilastiedot siirretään Kanta-järjestelmään.

Jaa Artikkeli: