Skip to content

Kertoma puheterapiapalvelut

Puheterapiapalvelut

Kertoma tarjoaa lasten ja nuorten puheterapiapalveluita pääkaupunkiseudulla. Toimintamme lähtökohtana on perheen toiveiden ja tarpeiden huomioiminen sekä lapsen yksilöllisten vahvuuksien tukeminen. Puheterapiassa haluamme antaa lapselle onnistumisen kokemuksia hyväksyvässä ilmapiirissä ja ohjaamme lasta ottamaan askelia kohti uusia taitoja.

Meille on tärkeää hallita erilaiset puheterapiamenetelmät, minkä vuoksi kouluttaudumme jatkuvasti. Käytämme terapiatyössä myös positiivisen psykologian osaamistamme sekä hyödynnämme sanataiteen keinoja.

Kertoma on  Kelan palveluntuottaja. Katso tarkemmin Kelan kuntoutusetuuksista www.kela.fi.

Kertomalla on sopimukset myös HUS:n ja Espoon kaupungin kanssa. Lisäksi puheterapiaan voi hakeutua vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai omakustanteisesti.

Viihtyisä vastaanottomme sijaitsee Tuomarilassa Espoossa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Ajankohtaista

Uutisia, näkemyksiä, vinkkejä ja muuta.

Tietoturva Kertomassa

Kertoman puheterapeuteille asiakkaiden tietoturva on ehdottoman tärkeä asia. Kouluttaudumme jatkuvasti tietoturvaan liittyvissä asioissa ja seuraamme aktiivisesti lainsäädäntöä. Käytämme potilaskirjauksissa Diarium-potilastietojärjestelmää. Diarium-järjestelmälle on tehty ulkoinen tietoturva-auditointi,

Read More »

Miten tukea lapsen kielellistä kehitystä?

Lasten kielellisessä kehityksessä tapahtuu paljon kolmen ja viiden ikävuoden aikana. Sanavaraston ja taivutusmuotojen käytön laajentuessa lapsi oppii käyttämään kieltä erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten kertomaan vitsejä ja

Read More »

Kertomassa tärkeää

Koulutetut terapeutit

Olemme laillistettuja puheterapeutteja. Pidämme ammattitaitoamme yllä jatkuvalla täydennyskouluttautumisella. Olemme kiinnostuneita laajasti lasten kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen pulmista. Hyödynnämme työssämme viimeisimpiä puheterapiamenetelmiä sekä positiivisen psykologian ja pedagogiikan osaamistamme.

Positiivinen psykologia

Kertoman puheterapiassa hyödynnetään positiivista psykologiaa. Kertomassa ilo on oppimisen perusta, sillä myönteiset tunteet tukevat lapsen kehitystä. Lapsen yksilöllisten vahvuuksien huomioiminen on meille tärkeää.

Yksilöllisyys

Terapian tavoitteet voidaan saavuttaa monenlaisin keinoin. Otamme aina lapsen yksilölliset tarpeet sekä persoonallisuuden huomioon terapian sisällöissä ja menetelmien valinnassa. Yksilöllisessä puheterapiassa on mahdollista huomioida jokaisen lapsen ainutlaatuisuus.

Yhteistyö

Kertoman puheterapeutit tekevät yhteistyöstä lapsen vanhempien ja päiväkodin tai koulun opettajien kanssa. Laadimme terapiatavoitteet yhdessä perheen kanssa, ja terapia myös usein toteutuu lapsen arjessa. Näin toimiessamme voimme ohjata lapsen kanssa toimivia aikuisia, ja lapsi oppii käyttämään uusia taitojaan eri ympäristöissä.

Onnistumisen ilo

Onnistumisen ilo on tärkeää! Kun lapsi huomaa oppivansa, tulevansa ymmärretyksi ja pärjäävänsä vuorovaikutustilanteissa, se vahvistaa itsetuntoa ja kannustaa oppimaan lisää. Puheterapeuttimme laativat harjoitukset juuri sopiviksi, jotta lapsi saa joka terapiakerroilla iloita onnistumisistaan.

AAC

Käytämme puheterapiassa lapsen tarpeen mukaan erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, kuten kuvia, tukiviittomia , kuvakommunikointikansioita sekä -sovelluksia.