Skip to content

Puheterapia

Vuorovaikutuksen iloa Jaettuja onnistumisen hetkiä Ilmaisukeinojen löytymistä Yhdessä turvallisen aikuisen kanssa

Arjen sujuvuutta puheterapian avulla

Puheterapialla pyrimme parantamaan lapsen tai nuoren kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa ja koulussa. Tavoitteena on lisätä osallistumisen keinoja, toimintakykyä  ja elämänlaatua arjen eri tilanteissa. Teemme yhteistyötä lapsen lähi-ihmisten kanssa ja ohjaamme heitä tukemaan lasta uusien taitojen harjoittelussa.

Puheterapiassa lähdemme liikkeelle siitä, mistä lapsi saa onnistumisen kokemuksia. Tämä motivoi lasta harjoittelemaan sinnikkäästi uusia taitoja. 

Valitsemme menetelmät ja keinot aina yksilöllisesti lapsen kehitysvaiheet huomioiden. Lapsen omat kiinnostuksen kohteet, leikillisyys, sadut ja yhteinen, jaettu ilo ovat tärkeä osa Kertoman puheterapiaa. 

Tuemme tarvittaessa lapsen kykyä kommunikoida käyttämällä puhetta tukevia ja korvaavia keinoja (AAC). Näitä keinoja ovat esimerkiksi kuvat, kommunikaatiokansiot ja tukiviittomat.  Ohjaamme myös näiden käyttöä lapsen lähi-ihmisille.

Kouluttaudumme jatkuvasti ja hyödynnämme uusinta tutkimustietoa kuntoutuksessamme. Käytössämme on laaja valikoima laadukasta terapiavälineistöä. 

IMG_9315

Keitä kuntoutamme

 

Meillä on laaja ja monipuolinen osaaminen puheterapian eri osa-alueista. Kuntoutamme lapsia ja nuoria, joilla on esimerkiksi kehityksellinen kielihäiriö, puhemotoriikan tai äänteiden tuoton tai syömisen pulmia. Lapsella voi olla myös vaikeutta sananlöytämisessä  ja kerronnan taidoissa tai vaikkapa kapea sanavarasto. Kuntoutamme lapsia, joilla on haasteita vuorovaikutuksessa tai kehitysvammaisuudesta tai autismista johtuvia kielen ja kommunikoinnin vaikeuksia. Kuntoutamme myös valikoivaa puhumattomuutta. Lisäksi meillä on paljon kokemusta monikielisten lasten kuntouttamisesta.