Skip to content

Ajatuksia Kertoman takaa

Olemme tehneet työtä lasten ja nuorten puheterapeutteina niin julkisen terveydenhuollon puolella kuin yksityisinä ammatinharjoittajina. Vuosien varrella huomasimme, että suhtaudumme terapiatyöhön samalla innostuneisuudella, ja meillä on vahva halu kehittää työtämme. Intomme löytää uusia tulokulmia terapiatyöhön sekä halu kehittyä terapeuttina johti siihen, että päätimme perustaa yhdessä monipuolisia puheterapiapalveluja tuottavan yrityksen. Syntyi Kertoma.

Olemme kiinnostuneet lasten puheen- ja kielenkehityksen monipuolisesta tukemisesta.  Vankka terapiamenetelmien osaaminen on meille työn perusta. Erityisesti olemme syventäneet osaamistamme puheen äänteellisten ja motoristen pulmien sekä kehityksellisen kielihäiriön kuntouttamisessa. Meillä on myös laajasti erityisosaamista vuorovaikutuksen ja kommunikaation kehityksen haasteista.

Haluamme myös hyödyntää positiivisen psykologian keskeisiä ajatuksia terapian vaikuttavuuden lisäämiseksi ja lasten myönteisen minäkuvan kehittämiseksi. Lisäksi käytämme työssämme monipuolisesti satuja ja lastenkirjallisuutta lasten kielellisten taitojen tukena. Olemme kouluttautuneet työn ohessa myös lasten ja nuorten sanataideohjaajiksi, ja olemme ohjanneet lasten sanataideryhmiä. Sanataide tarjoaakin oivallisia elementtejä terapiatyön syventämiseksi.

 

Meille tärkeää

Ilahdumme ja innostumme päivittäisistä kohtaamisista ja ihanista vuorovaikutustuokioista lasten kanssa. Arvostamme myös sitä, että saamme päivittäin tehdä yhteistyötä niin perheiden kuin päiväkotien ja koulujen kanssa. Yhdessä voimme parhaiten tukea lapsen kehitystä. Työssämme mahtavaa on se, että saamme kokea onnistumisen iloa ja tunnemme työmme merkitykselliseksi. 

Pieni, lämminhenkinen työyhteisömme on meille terapeuteille voimavara. Kokoonnummekin säännöllisesti viihtyisiin toimitiloihimme vaihtamaan ideoita, innostumaan uudesta ja kehittämään työtämme. Luovuus ja leikkisyys on olennainen osa niin terapiatyötä kuin sen suunnitteluakin! 

Terapeutit

Anu Heikkinen

FM, puheterapeutti

puh. 045 109 1680, anu.heikkinen@kertoma.fi

Olen työskennellyt valmistumiseni jälkeen puheterapeuttina sekä kunnallisella että yksityisellä puolella. Perusterveydenhuollossa arvioin ja kuntoutin monipuolisesti erilaisia kielenkehitykseen liittyviä pulmia. Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta olen tehnyt vuodesta 2012. Kuntoutan laajasti erilaisia puheen- ja kielenkehityksen häiriöitä.

Erityisosaaminen ja mielenkiinnon kohteet:

 • kehityksellinen kielihäiriö (DLD)
 • lasten äänteelliset pulmat
 • puheen motoriset häiriöt
 • oraalimotoriikan ja syömisen pulmat
 • vuorovaikutuksen ja pragmatiikan pulmat
 • kehitysvammaisuus ja autismin kirjo
 • monikielisyys
 • valikoiva puhumattomuus

Keskeisimmät täydennyskoulutukseni:

 • Positive Psychology Practitioner 
 • PROMPT: Introduction to technique
 • PROMPT: Bridging technique to intervention
 • Mitä vikaa syömisessä?
 • Working with Selective Mutism (Osat 1-4)
 • PECS Level 1 Training 
 • Management of Pediatric Motor Speech Disorder  
 • ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa: PRT (Pivotal Response Training) Teoreettinen osa ja kliininen näyttö 
 • A three-part treatment plan for Oral Placement Therapy (OPT 1)
 • Oral Placement Therapy: Assessment and program planning development (OPT 2)
 • Sensory motor approach to apraxia of speech and related motor speech disorders
 • Teaching Functional speech to non-verbal individuals with behavior problems: applying the science of behavior analysis with oral placement therapy  
 • Feeding Therapy; a sensory-motor approach 
 • Lapsilähtöinen leikki välineenä puheterapeutin arjessa 
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
 • Lasten ja nuorten sanataideohjaajakoulutus (25 op)
 • Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)

Lisäksi

Aikaisemmalta koulutukseltani olen biologi (FM, perinnöllisyystiede), ja olen työskennellyt aiemmin tutkijana.

 

Tanja Pietarkivi

FM,  puheterapeutti

puh. 050 365 5276, tanja.pietarkivi@kertoma.fi

Olen toiminut puheterapeuttina ensin usean vuoden ajan perusterveydenhuollossa niin kehitysvammaisten kuntoutusyksikössä kuin lasten terapiapalveluissa. Työssäni arvioin ja kuntoutin monipuolisesti erilaisia kielenkehitykseen liittyviä pulmia. Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta olen tehnyt vuodesta 2013. Kuntoutan laajasti erilaisia puheen- ja kielenkehityksen häiriöitä. 

Erityisosaaminen ja mielenkiinnon kohteet:

 • kehityksellinen kielihäiriö (DLD)
 • lasten äänteelliset pulmat
 • puheen motoriset häiriöt
 • oraalimotoriikan ja syömisen pulmat
 • vuorovaikutuksen ja pragmatiikan pulmat
 • kehitysvammaisuus ja autismin kirjo
 • monikielisyys
Keskeisimmät täydennyskoulutukseni:
 • Positive Psychology Practitioner 
 • PROMPT: Introduction to technique
 • PROMPT: Bridging technique to intervention
 • Mitä vikaa syömisessä?
 • PECS Level 1 Training
 • Management of Pediatric Motor Speech Disorder
 • ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa: PRT (Pivotal Response Training) Teoreettinen osa ja kliininen näyttö
 • A three-part treatment plan for Oral Placement Therapy (OPT 1)
 • Oral Placement Therapy: Assessment and program planning development (OPT 2)
 • Sensory motor approach to apraxia of speech and related motor speech disorders
 • Teaching Functional speech to non-verbal individuals with behavior problems: applying the science of behavior analysis with oral placement therapy
 • Feeding Therapy; a sensory-motor approach
 • Lapsilähtöinen leikki välineenä puheterapeutin arjessa
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
 • Lasten ja nuorten sanataideohjaajakoulutus (25 op)
Lisäksi
Minulla on äidinkielen ja kirjallisuuden sekä S2-opettajan pätevyys sekä usean vuoden työkokemus opettajana.